Doba dodání

Exotermní reakce

Vytvrzení je chemická reakce, při které vznikají chemické vazby mezi jednotlivými molekulami. Takto zesíťovaný materiál je velmi tvrdý a chemicky i tepelně odolný, protože původní molekuly jsou prostorově vázány vzniklou sítí chemických vazeb. Z hlediska chemického je vytvrzení reakcí, kterou umožňují přítomné epoxidové vazby. Tato technologie výroby je kvůli exotermním (exotermickým) reakcím v pryskyřici časově náročná a výrobek je připravený k dalšímu zpracování cca za 14-20 dní. Hotový výrobek opouští naše brány cca za 4 až 6 týdnů.